Friz je u arhitekturi široki centralni dio entablature i može biti ravan ili — u jonskom ili korintskom redu — dekoriran bareljefima. Na zidu bez stila leži na arhitravu ('glavna greda') i pokriven je štukaterijom ili karnišom.

Friz na Tornju Vjetrova u Ateni.

U interijerima, friz sobe je dio zida iznad trake oličenja i ispod krunske štukaterije ili karniše. U širem smislu, friz je duga linija oslikane, skulpturirane ili čak kaligrafske dekoracije u takvom položaju da se nalazi iznad razine oka. Dekorativni friz može oslikavati scene u sekvenciji diskretnih panela. Materijal od kojeg se radi friz može biti štukaterija, rezbareno drvo ili drugo dekorativno sredstvo.

Friz sa životinjama, mitološke epizode na bazi hrama Hoysaleswara, Indija

U primjeru arhitekturnog friza na fasadi zgrade, osmerokutni Toranj Vjetrova na rimskoj agori u Ateni nosi na svom frizu reljefne skulpture osam vjetrova.

Pulviniran friz (ili pulvino) je konveksan u odjeljcima. Takvi su frizovi bili obilježje sjevernog manirizma u 16. stoljeću, posebice kod supsidijarnih (pomoćnih) frizova koji su se često primjenjivali u arhitekturi interijera i u pokućstvu.

Ovaj koncept je generaliziran u matematičkoj konstrukciji friznog obrasca.

Circus (Bath), UK. Arhitektonski detalj friza koji pokzauju izmjenjivanje triglifa i dekorativnih amblema. John Wood, arhitekt.