Funkcionalna skupina

Funkcionalna skupina ili funkcionalna grupa[1] je pojam kojim u organskoj kemiji označavamo posebne skupine atoma ili sveza unutar molekula koje su odgovorne za odgovarajuće karakteristične kemijske reakcije tih molekula. Ista funkcionalna grupa će biti dio iste ili slične kemijske reakcije bez obzira na veličinu molekule čijim je dijelom.[2][3] Ali, na relativnu reaktivnost mogu utjecati obližnje funkcionalne grupe.

Benzil acetat ima estersku funkcionalnu skupinu (crveno), acetilnu grupu (zaokruženo zelenim) i benziloksi skupinu (zaokruženo narančastim). Moguće su i druge podjele.

Riječi skupina i grupa (u eng. moiety, u fra. moitié) često se koriste kao istoznačnica za funkcionalnu skupinu, ali prema IUPAC-u,[4][5] skupina je dio molekule koji može sadržavati cijelu funkcionalnu skupinu ili dio funkcionalne skupine kako supstrukturu.

Izvori

uredi
  1. Organska kemija: alkani, alkeni, alkini (PDF). Veleučilište u Karlovcu. Inačica izvorne stranice (PDF) arhivirana 9. siječnja 2015. Pristupljeno 9. siječnja 2015.
  2. Kompendij kemijskog nazivlja (IUPAC "Gold Book") http://goldbook.iupac.org/F02555.html
  3. March, Jerry. 1985. Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure 3 izdanje. Wiley. New York. ISBN 0-471-85472-7
  4. IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line korigirana inačica: http://goldbook.iupac.org (2006-) created by M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; ažuriranja prikupio by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8 DOI:10.1351/goldbook.M03968 http://goldbook.iupac.org/M03968.html
  5. moiety. Gold Book. IUPAC. Inačica izvorne stranice arhivirana 4. studenoga 2014. Pristupljeno 9. siječnja 2015.CS1 održavanje: bot: nepoznat status originalnog URL-a (link)