Disambig.svg Ovo je glavno značenje pojma Glas. Za druga značenja pogledajte Glas (razdvojba).
Disambig.svg »Fon« preusmjerava ovamo. Za narod iz Benina, pogledajte Fon (narod).

Glas (također i glasnik, fon) u jezikoslovlju predstavlja najmanji raspoznatljivi govorni odsječak, odonosno najmanju raspoznatljivu govornu jedinicu. Glas je najmanji odsječak govora koji se može ponavljati ili zamjenjivati.

Glas je najmanja jezična jedinica kojom razlikujemo značenje riječi. Znak kojim se glas bilježi je slovo, Glasovi mogu biti: Prema načinu tvorbe, prema mjestu tvorbe i prema zvučnosti

Dva su glasa različita ako se razlikuju za barem jedno opažajno obilježje. Tako je npr. glas [n] u riječi Ana različit od glasa [ŋ] u riječi Anka. Prvi je glas po mjestu tvorbe nadzubni (alveolarni) a drugi mekonepčani (velarni).

Podjela glasova u hrvatskomUredi

SamoglasniciUredi

Samoglasnici, otvornici ili vokali u fonetskom smislu glasovi su koji se stvaraju bez zapreke u govornom traktu tako da zračna struja slobodno prolazi od pluća do usana.

Samoglasnici u standardnom hrvatskom jeziku u fonetskom smislu su: [a], [e], [i], [o], [u] i dvoglas [ie] (ije).

U fonološkom smislu samoglasnici su slogotvorni glasovi.

U tom smislu, osim gore navedenih samoglasnika, i slogotvorno [] predstavlja samoglasnik u hrvatskom jeziku (crv, prst).

SuglasniciUredi

Suglasnici, zatvornici ili konsonanti (u fonetskom smislu) glasovi su koji se stvaraju tako da je prolaz zračnoj struji potpuno ili djelomično zatvoren.

Suglasnici u hrvatskom jeziku su: [b], [ts] (c), [] (č), [] (ć), [d], [] (), [] (đ), [f], [g], [x] (h), [j], [k], [l], [ʎ] (lj), [m], [n], [ɲ] (nj), [p], [r], [s], [ʃ] (š), [t], [ʋ] (v), [z] i [ʒ] (ž).

Suglasnici se dijele po tvorbenom mjestu i načinu.

Suglasnici po tvorbenom mjestu:

 • usnenici: b, p, m
 • zubousnenici: v, f
 • zubnici: c, z, s, d, t, n
 • desnici: r, l
 • nepčanici: j, lj, nj, đ, dž, š, č, ć, ž
 • jedrenici: k, g, h

Suglasnici po tvorbenom načinu: zvonačnici (sonanti) i šumnici (konsonanti).

Šumnici se po zvučnosti dijele na zvučne i bezvučne.

zvučni b d g z ž đ
bezvučni p t k s š ć č f h c

Popis glasova po jezicimaUredi

 1. abipon 20: p "t k q tS gF RF h m "n nj "l "rr j w i "e a "o i_
 2. akawaio 23: p "t k b "d g "s "z m "n "rr j w i "e a "o u i_ "@ ai au Oi
 3. amahuaca 22: p "t k tS 0D "s x m "n "r[ ? h I I~ a a~ uu uu~ "o "o~ j w
 4. amuesha 26: p pJ t k tsh t.sh tSh tSJh B s z. S x gF m mJ n nj lJ "r[ ? e a o j w
 5. andoke 26: p tD k ? b dD tS dZ P h rD i i_ u "e "@ "o 3 a+ a_) i~ "e~ "@~ "o~ a+~ a_~
 6. apinaye 30: p t k tS v "s Z mb ndj Ng r.[ ? i i~ e E E~ a a~ u u~ uu uu~ o o~ o( O ^ ^~ nd
 7. arabela 18: p "t k "s S m "n "r j w h i "e a "o u au ai
 8. araukanski 26: p tD t t.0 k tS P 0D s m nD n nj N lD l lj 6. i E a u uu O j w
 9. ashluslay 28: p p* "t "t* k k* ? f "s S x "ts "ts* tS tS* m "n w j i "e a a_ "o u "l hxlF klF
 10. bacairi 29: p "t k b "d g h "s S "z Z m "n "rr "l j w i e E a @ o u i~ e~ a~ o~ u~
 11. barasano 23: p b t d k g s r[ h i i~ "e "e~ i_ i_~ a a~ u u~ o o~ j w
 12. bororo (makro-ge) 20: p "t k b "d g tS dZ m "n "rr j w i i_ u "e "@ "o a
 13. bribri 27: p b "t "d k g "s "z S "ts x tS m "n nj j w "rr i "e "e~ a a~ "o "o~ u u~
 14. cacua 22: p t k ? tS h m n N l w hw i E a o i_ i~ E~ a~ o~ @~
 15. campa 19: p t t_ k ts tS B s S m n n_ r[ h i e a o j
 16. camsa 28: p t k b d g ts tS t.s f x s S s. m n nj r[ l lj j w i "e a "o u i_
 17. cayapa 28: p b t d t_ d_ k g ts tS P s S m n n_ N l l_ rr ? h i E U a_ j w
 18. cayuvava 33: p t k b dD h B s S tS dZ m n n_ r[ j w i i_ u "o E O aa a i~ i_~ u~ "o~ E~ O~ aa~ a~
 19. cofan 35: p ph b "t "th "d c ch dj k kh g ? tS tSh dZ f B "s S z, gF h "rr m "n nj j gA w i E a "o i_
 20. cubeo 23: p t k b d d_ tS B 6D x "l[ i i_ u "e "o a i~ i_~ u~ "e~ "o~ a~
 21. cuna 21: p "t k kW b "d g gW tS "s m "n "r[ "l j w i "e a "o u
 22. fulnio (iate) 30: p "t c k ? ph "th ch kh "ts "tsh djjF hh m "n "l lj i e E a O o u i~ e~ a~ o~ u~ cC
 23. guahibo 29: p b t d tDh k ts f v s x h m n r l j i "e a "o "@ i~ "e~ a~ "o~ u~ "@~ u
 24. guajiro 26: p "t k tS "s S m "n "l[ "r ? h i i~ E E~ e e~ a a~ u u~ O O~ j w
 25. guambiano 24: p t k kW ts tS t.s s S s. m n nj r[ l lj BA j i "e a "o u "@
 26. guarani 36: p tD k kW tS f v 6D sD s x xW gF gFW m nD nj N NW lD lj r[ "rF ? i i~ e e~ i_ i_~ a a~ u u~ o o~
 27. guayaki (ache) 21: p "t k mb "nd Ng tS dZ B m "l[ i "e a "o i~ "e~ a~ "o~ u~ u
 28. hixkaryana 23: p t k b d d_ tS P h s S m n n_ l.[ j w uu u "e O aa r[
 29. huambisa 23: p "t k "ts tS "s S x m "n n_ "r[ ? i i~ a a~ u u~ uu uu~ j w
 30. huaorani (auca) 21: p t k b d g m n nj N w i "e aa a "o i~ "e~ aa~ a~ "o~
 31. huari 32: p "t k ? b "d g "ts tS "dz dZ f h "s Z m "n nj l.[ BA j i y i_ u "e "o a I~ u~ a~ S
 32. iranche 39: p pW "t "tW k kJ ? b bW "d h "s S m mW "n "r[ "l j w hw i i_ u E O a i~ i_~ u~ E~ O~ a~ i_i ai Oi i_i~ ai~ Oi~
 33. itonama 25: p b "t "tJ "t' "d k k' tS tS' "s m "n "l "r[ ? h i "e i_ a u "o j w
 34. japreria 24: p "t k ? tS b h S m "n l[ j i i_ u "e "o a i~ i_~ u~ "e~ "o~ a~
 35. jaqaru 39: p ph p' t th t' c ch c' k kh k' q qh q' ts tsh ts' t.s t.sh t.s' tS tSh tS' s S x m n nj N l lj r[ i a uu j w
 36. jebero 23: p tD k ? k* cC s S m nD nj N r[ r[* l lj rA j w i a u @
 37. južni nambikwara 43: p p' ph t t' "th k k' kh kW kW' kWh ? b< "d< s s* h h* "n* l.[ j w i i~ i* "e "e~ a a~ a* "o "o~ "o* u u* i~* a~* "o~* l.[* n "e* "e~*
 38. kaingang 27: p t k ? mb nd nd_ Ng h S rr j w i e E a O o u i_ @ i~ E~ a~ o~ @~
 39. karipski 22: p b "t "d k g B "s m "n N r[ ? h i E 4 u uu O j w
 40. karipski otočni 27: p b "t "d k g tS f "s m "n "l "r[ h i i~ "e "e~ a a~ u u~ "o( "o(~ j w auu
 41. maxakali 20: p t k ? mb nd Ng tS ndZ h i "e a "o uu i~ "e~ a~ "o~ uu~
 42. movima 23: p t k kW ? b< d< tS h B s. hlF m n r[ l j w i "e a "o u
 43. saija 31: p t k ? ph th kh b d g tS h s r[ r BA j i i_ I_ u e o a i~ i_~ I_~ u~ e~ o~ a~
 44. siona 30: p tD k kW ? p* t.* k* s s* h hW tS m n j w i "e a "o u i_ i~ "e~ a~ "o~ u~ i_~ kW*
 45. ticuna 29: p b "t "d k g kW tS dZ f "s m "n nj N "r[ ? i i~ "e i_ i_~ a a~ u u~ "o "o~ w

LiteraturaUredi

 • Stjepan Babić i sur.: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Globus, Nakladni zavod, Zagreb, 1991. ISBN 86-407-0014-1
 • Lugarić, Koharović: Hrvatski jezik - udžbenik za 8. razred osnovne škole


  Nedovršeni članak Glas koji govori o jeziku treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.