Gornji ravni mišić

Gornji ravni mišić (lat. musculus rectus superior) je mišić oka. Gornji ravni mišić pripada skupini mišića oka, točnije mišića pokretača očne jabnučice. Gornji ravni mišić inervira živac pokretač oka (lat. oculomotorius).

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)
2 - Gornji ravni mišić
Eye orbit anterior.jpg

Polazište i hvatišteUredi

Mišić polazi sa Zinnovog prstena i hvata se za gornji dio bjeloočnice oka, 7,5 mm od limbusa (granica na prednjoj strani oka, gdje rožnica oka prelazi u bjeloočnicu).