Grb Zagrebačke županije

Grb Zagrebačke županije je grb koji se podijeljen na 5 dijelova. U središnjem dijelu grba nalazi se izvor koji simbolizira izvor Manduševac koji se nekada nalazio na središnjem zagrebačkom trgu. Ostali elementi na grbu se temelje na grbovima Hrvatske (šahirani grb), Slavonije (kuna) i Dalmacije (leopard). Zeleno-bijele linije u donjem lijevom dijelu predstavljaju rijeke Savu i Kupa, a to se tako tumači još od vremena kada je carica Marija Terezija dodijelila po prvi put grb županiji. Linije su tada bile valovite.

Grb Zagrebačke županije

Izvori uredi

  • Odluka o grbu, zastavi i slovoliku (logotipu) Županije Zagrebacke, Glasnik Županije Zagrebacke, br. 10/II, Zagreb, 28. rujna 1995.
  • Odluka o izmjenama Odluke o grbu, zastavi i slovoliku (logotipu) Županije Zagrebacke, Glasnik Županije Zagrebacke, br. 10/II, Zagreb, 28. rujna 1995.
  • The Fame - Znanstveno proučavanje zastava i grbova