Grinički meridijan

Grinički meridijan je linija zemljopisne dužine koja prolazi kroz Greenwich u Engleskoj. Ovaj meridijan ima kutnu mjeru od 0°. Ovaj meridijan i suprotni 180. meridijan, kroz kojega prolazi Međunarodna datumska granica, djeli istočnu i zapadnu polutku.

Lokacija Griničkog Meridijana
Grinički Meridijan u Greenwichu

Za razliku od linija zemljopisne širine, koje su definirane prema osi Zemlje (da su polovi 90° i ekvator 0°), grinički meridijan je proizvoljan, i puno meridijana su se upotrebljavali kroz povijest. Grinički meridijan je postavljen kao međunarodni standard 1884. godine.

Polazeći sa sjeverne strane zemaljske kugle, Grinički meridijan prolazi kroz osam zemalja:

Napokon se nađe s ostalim linijama zemljopisne dužine u Antarktici na južnom polu.

Ostali Meridijani

uredi

Meridijan kroz Greenwich se odabrao kao glavni meridijan jer preko dvije trećine svih brodova i sve tonaže su ga već upotrebljavali kao uputni meridijan 1884. Neki od prijašnjih meridijana su išli kroz sljedeće gradove: