Prevlast ili posuđenica hegemonija (iz starogrčkog: hegemon "vođa") odnosi se na dominaciju ili prevlast jedne države, etnije u organizaciji ili sličnim čimbenicima na području politike, vojske, gospodarstva, vjere i/ili kulture.

U usporedbi s hegemonom (ostvariteljom hegemonije), ostale osobe imaju samo ograničene mogućnosti praktično sprovesti svoje ideje i interese.

Teorijske ili pravne mogućnosti mogu postojati, ali provedba često pada zbog mogućnosti utjecaja i ovlasti hegemona.

Hegemonija u višenacionalnim državama uredi

Jedan od značajnih razloga za nezadovoljstvo djela pučanstva i koji je suodgovoran za raspad višenacionalnih država kao primjerice Austro-Ugarske, Sovjetskoga Saveza, Jugoslavije je predstavljala hegemonija tada većinskih naroda.