Heteroseksualnost

Heteroseksualnost je fizička, seksualna, emocionalna i duhovna privlačnost prema osobama suprotnog spola (muško i žensko).

Inačica simbola heteroseksualnosti

Heteroseksualnost se ukorijenila kroz evoluciju kroz otprilike 600 milijuna godina, kao osiguranje genetičke raznovrsnosti. Muški i ženski organizmi razvili su seksualnu privlačnost, kao način osiguranja vrste. Ipak, seksualnost se može manifestirati i na druge načine, primjerice bi- ili homo- seksualnost.

Stavovi religijskih učenjaUredi

Prema učenjima većine svjetskih religija heteroseksualizam je jedini dozvoljeni oblik seksualnog općenja ili seksualne orijentacije. Religije propisuju apstinenciju (suzdržavanje od seksualnog odnosa) prije braka. Homoseksualnost, biseksualnost, transseksualnost ili bilo koji drugi oblik seksualne orijentacije osim heteroseksualnosti se smatra zabranjenim i strogo kažnjivim.

Islam sve druge oblike seksualnog općenja osim heteroseksualnog smatra bludom (velikim grijehom). Također, seksualno općenje prije braka je zabranjeno (harram) te se također smatra bludom. Mišljenje nekih islamskih teoretičara i filozofa je da su druge seksualne orjentacije same po sebi, iskušenje, a ne grijeh, te da musliman treba odoliti bludu.

Kršćanstvo propisuje heteroseksualnost kao jedini dozvoljeni oblik seksualne orjentacije i ne prihvaća seksualno ponašanje i orjentaciju koja nije otvorena novom životu ili umanjuje dostojanstvo čovjeka kao osobe. Također, propisuje da za svaki oblik počinjenog bluda treba tražiti oprost od Boga. Kršćanstvo, kao i Islam, propisuje apstinenciju prije braka.

Judaizam, slično Islamu i Kršćanstvu propisuje apstinenciju prije braka, te heteroseksualnu orijentaciju.


Revizije uloge seksualnostiUredi

Queer teorija, od početka 1990-tih nastoji redefinirati tradicionalno poimanje seksualnosti, te uvesti pojmove "roda i spola". Ovaj pristup je često kontroverzan, pogotovo u pojmu heteronormalnosti. Razdvajanje "spolnog identiteta" od "spolnog ponašanja" neprihvatljivo je brojnim kulturama.

LiteraturaUredi

Vidi još:Uredi