Filozof je osoba koja se bavi filozofijom. Etimološko značenje dolazi od grčkog philos i sofia, što znači "ljubitelj mudrosti" (usporediti s filantrop). To bili uglavnom znanstvenici i mislioci, no kako se filozofija razlučivala na posebne znanosti, npr. na fiziku, biologiju i sociologiju, pripadnici ovih grana sve su se rjeđe nazivali filozofima a sve češće fizičarima, biolozima i sociolozima. Veliki broj osoba koji se bavio filozofijom pripadao je akademskim krugovima, ali u filozofiji su također imali značajan udio i osobe izvan ili na rubu akademskog svijeta. Kant i Hegel su npr., bili uspješni i slavljeni akademici ali njih su nadmašili npr. David Hume, Nietzsche i Gottlob Frege.

Rembrandt van Rijn, „Filozof“ (1633.)

Uglavnom opisani filozofi u tipičnoj knjizi koja opisuje povijest filozofije su muškarci. To možda ovisi o tom, da muškarci više favoriziraju muškarce kada pišu povijest, i da žene dugo vremena nisu mogle studirati i doći do filozofskih znanja da bi dale doprinose filozofiji, ili pak da je filozofija tradicija koja u osnovama ima utkan 'muški' način razmišljanja koji se ne podurada na isti način kako to žene vide. Jedna druga teorija brani teoriju da ženama tijekom dužeg perioda povijesti nije dozvoljeno da budu filozofi. Danas je normalno da i žene studiraju filozofiju, imaju visoke akademske funkcije i da su poznate po svojim znanstvenim doprinosima. Osim toga kroz povijest su bili poznati neki ženski filozofi npr: Hipatija, Christine de Pizan, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Ayn Rand i Hannah Arendt. Među današnjim poznatim ženskim filozofima poznate su: Susan Haack, poznata po svom doprinosu logici i epistemologiji, kao i Martha Nussbaum.

Poznati filozofi

uredi