Etimologija

Jezikoslovlje‎
Jezične razine
Fonetika ¤ Fonologija ¤ Morfologija (jezikoslovlje) ¤ Sintaksa ¤ Leksikologija ¤ Semantika ¤ Stilistika
Jezikoslovne discipline
Primijenjeno jezikoslovlje
Usvajanje jezika
Psiholingvistika
Tipološko jezikoslovlje
Flektivni jezici ¤ Aglutinativni jezici ¤ Izolirajući jezici ¤ Sintetički jezici ¤ Polisintetski jezici
Genetsko jezikoslovlje
Dijalektologija ¤ Poredbeno-povijesno jezikoslovlje
Sociolingvistika
Lingvistička antropologija
Generativna lingvistika
Kognitivna lingvistika
Računarska lingvistika
Deskriptivna lingvistika
Poredbeno jezikoslovlje
Leksikologija
Etimologija
Korpusna lingvistika
teorijsko jezikoslovlje
empirijsko jezikoslovlje
opće jezikoslovlje
računsko jezikoslovlje
Povijest jezikoslovlja
Popis jezikoslovaca
Neriješeni problemi

Etimologija ili iskonoslovlje jest grana jezikoslovlja koja proučava porijeklo riječi.

Riječi mijenjaju oblik i značenje kroz stoljeća, a mogu se i posuđivati iz drugih jezika, moguće u promijenjenom obliku (izvorišne riječi zovu se etimoni). Kroz proučavanje starih tekstova i usporedbom s drugim jezicima, etimolozi pokušavaju rekonstruirati povijest riječi - kada su ušle u jezik, iz kojeg izvora, te kako su se mijenjali njihov oblik i značenje.

Etimolozi također pokušavaju rekonstruirati podatke o jezicima o kojima nemamo nikakvih direktnih informacija (na primjer, tekstova). Uspoređujući riječi u srodnim jezicima, mogu se izvesti zaključci o njihovom zajedničkom pretku. Na primjer, na taj način, pokušava se rekonstruirati indoeuropski prajezik.

Sama riječ etimologija dolazi iz grčkog ἔτυμον (étymon, pravo značenje, od 'etymos' pravi) i λόγος (lógos, riječ).

Riječi mogu biti izvedene od drugih riječi (npr. prah-prašina, dugačko-duga, dah-duh, usta-ušće, glas-glazba, pjevati-pjetao, dim-dimnjak, skakati-skakavac, pusto-pustinja, tvrdo-tvrđava, vrtjeti-vrat, život-životinja, vijek-vječno, trag-tražiti, valjati-val, puhati-pušiti, vijenac-vjenčanje, vrh-vrhnje (jer vrhnje se obire s površine mlijeka), kazati-kazalište, nisko-nizina) ili složenice (npr. zastava za- + staviti, podne pola + dan, trokut tri + kuta).

Etimologija je važna kod usporedbe jezika jer riječi mogu biti stvorene po različitoj logici tako engleska riječ rainbow -duga (rain -kiša + bow -luk) ne odgovara za usporedbu s hrvatskom riječi duga izvedenoj od dugačko ili kukac od kuka (zbog toga što imaju dvije kukice na svakoj nozi) u engleskom insect in -u + sectus -rezan (naziv zbog oklopa).

Pučka etimologija naziv je za jezičnu pojavu – sami govornici analiziraju riječi pomoću elemenata (drugih riječi) koje slično zvuče, ali su zapravo nevezane, i nakon toga mijenjaju izvorne riječi. Npr. riječ buldožer se dovodi u vezu sa žderati i mijenja u buldožder.

Pučka etimologija česta je u zemljopisnim nazivima koji su često nasljeđeni od stanovništva koje je prije živjelo na nekom području. Na taj je način nastao toponim Crna Vlast preoblikovanjem starijeg naziva Črna Vas (vas = selo, ali tu riječ novo stanovništvo na tom području nije shvatilo).

Etimološki nejasne riječi (govornicima nekog jezika to su najčešće tuđice) vrlo se lako usvajaju kao termini za nove pojave, dok se izvedenice koje su etimološki jasne često teže usvajaju. Npr. odvijač je zamjena za termin šrafciger koja sasvim ne odgovara, jer ljudi shvaćaju da se s tim alatom i zavijaju vijci, a ne samo odvijaju. Budući da je šrafciger riječ koja se ne može analizirati u hrvatskom, može poprimiti bilo koje značenje.

Za hrvatski jezik napisana su dva etimološka rječnika:

Primjeri etimologija hrvatskih riječi:

Riječ Etimologija
dostojanstvo do- + stajati
Hrvat od hrbat -planinski lanac od grba ili harahvatija od xarax -bara + vaiti -koji obiluje (perzijski)
kišobran kiša + braniti
medvjed med + jesti
naći na- + ići
narod na- + rod, roditi se
obala ob- oko, okolo + val
običaj ob- oko, okolo + vičan, naviknut, iskusan
oblak ob -okolo + lak, lagan
oblast ob- oko, okolo + vlast, vladati
oblik ob- oko, okružiti + lik
oklop o- oko, okolo + sklopiti
oluja o- oko, okolo + lelujati -povijati
osoba o- oko, okolo + sebe
otok o- oko, okolo + tok, teći
područje pod + ruka
ponos po- + nositi
ponor po- + prasl. nora=rupa
potok po- početak radnje + teći
povijest po- prošla, završena radnja + vijest
povrće po- + vrt
površina po- + vrh
predmet pred + metnuti
primjer pri- prema + mjeriti
priroda pri- prema (približno, slično, kao) + roditi
privreda pri- prema + vrijediti
prodati pro -kroz + dati
prozor pro- kroz + zrijeti (arh. gledati)
slika s- sa, zajedno + lik
stoljeće sto + ljeta
vodopad voda + padati
zakon za- + konac, kraj, svršetak
zaljev za- + lijevati (naziv zbog valova na obali)

Povezani članciUredi

IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi

Etimološki rječnici na Internetu: