Hrvatska demokratska seljačka stranka


Hrvatska demokratska seljačka stranka, hrvatska je politička stranka.

Hrvatska demokratska seljačka stranka
Predsjednik Ivan Martan
Slogan Vjera u Boga i hrvatska sloga[1]
Osnovana 18. rujna 1994.
Sjedište Čakovec
Država djelovanja Hrvatska
Politički položaj centar[2]
Sabor
0 / 151
Europski parlament
0 / 11
Službena stranica

PovijestUredi

Hrvatska demokratska seljačka stranka osnovana je 18. rujna 1994. godine u Zagrebu a registrirana je 24. srpnja 1996. godine.[1] Nastala je od disidenata Hrvatske seljačke stranke, koji su se, za razliku od tadašnjega stranačkog vodstva, zalagali za blisku suradnju s HDZ-om. Hrvatska demokratska seljačka stranka nastala je iz tzv. Kašinske inicijative, koja se poslije, zbog svoje proširenosti na cijelu Hrvatsku, naziva Hrvatska državnotvorna inicijativa. Naime u Kašini su se, 28. veljače 1994. godine, sastali dužnosnici tadašnje Hrvatske seljačke stranke koji su željeli poboljšati rad HSS-a. Nije to bila inicijativa za novu stranku niti za borbu za vlast; bio je to poticaj stvaranju jedinstvene, državotvorne, demokratski jake, uspješne, moderne i profesionalne organizacija HSS-a. No vodstvo HSS-a nije tako mislilo. Umjesto da sasluša članove Kašinske inicijative, vodstvo HSS-a ih je suspendiralo, a na Skupštinu HSS-a održanu 19. lipnja 1994. godine u Zagrebu bilo je nedemokratskim sredstvima zabranjen ulaz svakomu delegatu koji je surađivao u Kašinskoj inicijativi. Pristaše Kašinske inicijative su se zbog toga sastali već istog dana, 19. lipnja 1994., te uz nazočnost novinara donijeli odluku o osnivanju nove radićevske i starčevićevske stranke. Stoga je 18. rujna 1994. godine u velesajamskoj dvorani u Zagrebu održana osnivačka skupština Hrvatske demokratske seljačke stranke.

Temelji HDSS- a jesu starčevićanska državotvornost, socijalna pravda i Radićevo obiteljsko gospodarstvo.[3] Te ideje Stranka promiče u svakodnevnome i političkome životu, u okvirima pravde, poštenja i domoljublja.[3]

Stranka je bila aktivna uglavnom na regionalnoj razini, a na parlamentarnim izborima 2003. na njezinoj listi kao nezavisni zastupnik izabran je u Hrvatski sabor Ivo Lončar.

IzvoriUredi

  1. a b Političke stranke u Republici Hrvatskoj 15/2011., gl. ur. Danica Horvat, prir. Željko Dastlik, Danica Horvat, HIDRA – Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, listopad 2011., ISSN 1334-0247, str. 38.
  2. Političke stranke u Republici Hrvatskoj 15/2011., gl. ur. Danica Horvat, prir. Željko Dastlik, Danica Horvat, HIDRA – Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, listopad 2011., ISSN 1334-0247, str. 38.:
    "Nakon izvanredne Skupštine održane u listopadu 2006. godine HDSS se svojim programom čvrsto svrstava u stranke centra, (...)"
  3. a b Hrvatska demokratska seljačka stranka: o nama, 7. ožujka 2015.

Vanjske povezniceUredi