Hrvatska enciklopedija

razdvojba na Wikimediji

Postoje tri enciklopedijska projekta pod imenom Hrvatska enciklopedija razdvojena razdobljem od više od 100 godina. Kontinuitet između njih u razdoblju 1950. – 1988. čine tri izdanja Opće enciklopedije JLZ.

Izdano dva sveska 1887. i 1890. u Osijeku
Izdano pet svezaka 1941. – 1945. godine (1. svezak još u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, sljedeći u vrijeme NDH)
Enciklopedija koju je od 1999. do 2009. u 11. svezaka izdao Leksikografski zavod Miroslav Krleža.


   Ovo je razdvojbena stranica.
Ona pomaže u orijentaciji tako da popisuje sve stranice koje dijele isti naslov. Ako vas je poveznica iz nekog članka poslala ovamo, možda biste željeli vratiti se i ispraviti je da pokazuje izravno na željenu stranicu.