Hrvatski enciklopedijski rječnik

Hrvatski enciklopedijski rječnik je rječnik hrvatskoga jezika tiskan 2002. godine kao jednosveščano izdanje nakladnika Novi Liber. Drugo dopunjeno izdanje u 12 svezaka objavljeno je 2004. u suizdavaštvu Novoga Libera i Europapress Holdinga, kao izdanja uz dnevnik „Jutarnji list”.

Hrvatski enciklopedijski rječnik

Glavni urednici: mr. Ljiljana Jojić i prof. dr. Ranko Matasović. Uz njih su autori: prof. dr. Vladimir Anić, dr. Dunja Brozović-Rončević, prof. dr. Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, prof. dr. Ivo Pranjković. Uz njih je navedeno dvadeset i troje stručnih suradnika.

Sadrži 175.000 obrađenih pojmova. Od toga 47.000 hrvatskih imena, prezimena i mjesta njihove rasprostranjenosti, te 18.000 obrađenih imena iz zemljopisa, povijesti, mitologije i opće kulture.

Skupina autora i stručnih suradnika radila je na pripremi Rječnika 1999. − 2002. godine. Oslonac i izvor građe bili su Rječnik hrvatskoga jezika Vladimira Anića (prvo izdanje 1991., zatim dva proširena izdanja 1994. i 1998.) i Rječnik stranih riječi Vladimira Anića i Ive Goldsteina (prvo izdanje 1999., drugo dopunjeno 2000. godine).

Također je rabljen Hrvatski nacionalni korpus, elektroničko gradivo − korpus hrvatskoga jezika dostupan na internetu .[1]

Koncepcija Rječnika je, po riječima autora, izrazito deskriptivistička: cilj je bio prikupiti i leksikografski na nov način obraditi rječničko blago suvremenoga hrvatskog jezika, a ne propisivati koje se riječi trebaju smatrati standardnima. Ipak, ni u jednom se rječniku elementi preskriptivnosti ne mogu posve izbjeći.

Svesci

uredi
Svesci II. izd. Hrvatskoga enciklopedijskog rječnika
Svezak Slova Godina izdanja Obrojčenih stranica MSKB
1. sv. A – Bez 2004. LXXXIII (83) + 296 953-7160-71-8
2. sv. Bež – Dog 2004. 382 953-7160-31-1
3. sv. Doh – Gra 2004. 382 953-7160-32-X
4. sv. Gra – J 2004. 381 953-7160-33-8
5. sv. K – Ln 2004. 381 953-7160-34-6
6. sv. Lo – Ner 2004. 381 953-7160-35-4
7. sv. Nes – Per 2004. 334 953-7160-36-2
8. sv. Pes – Pro 2004. 332 953-7160-37-0
9. sv. Pro – Silj 2005. 333 953-7160-38-9
10. sv. Sim – Tap 2005. 333 953-7160-39-7
11. sv. Tar – Viš 2005. 333 953-7160-40-0
12. sv. Vit – Ž 2005. 335 953-7160-41-9
[13. sv.] Pravopisni priručnik 2004. 188 953-6045-30-3

Hrvatski enciklopedijski rječnik u II. izdanju kao cjelina nosi ISBN 953-6045-28-1. U prvom se svesku nalazi 83 uvodne stranice obilježene rimskim brojevima. U zadnjem, dvanaestom svesku nalaze se Dodaci od str. 223. do str. 335. Zadnja riječ obrađena u rječniku je žvrljotina. Uz Hrvatski enciklopedijski rječnik dolazi i Pravopisni priručnik koji je priredila Ljiljana Jojić uz stručne suradnike: Ljiljanu Cikotu, Ivu Pranjkovića i Vesnu Zečević. Rječnik ima ukupno 4286 stranica, što zajedno s Pravopisnim priručnikom iznosi 4474 stranica.

Prve 83 stranice sastoje se od ovih naslova:

 1. Prvi Hrvatski enciklopedijski rječnik (iz predgovora izdanju 2002. godine)
 2. Uz ovo izdanje
 3. Uvod
 4. Kako se služiti Rječnikom
  1. Struktura natuknice
  2. Naglasci i dužine
  3. Gramatički opis
  4. Etimologija
  5. Slojevi hrvatskoga leksika
   1. Naslijeđene riječi
   2. Stare posuđenice
   3. Paleobalkanizmi, dalmatizmi i riječi posuđene iz vulgarnolatinskoga
   4. Venecijanizmi i talijanizmi
   5. Orijentalizmi
   6. Germanizmi i hungarizmi
   7. Europeizmi i egzotizmi
   8. Anglizmi
  6. Onomastika
   1. Antroponimija
   2. Toponimija
  7. Biografska građa
 5. Kratice i popis jezika
 6. Kratice i odrednice
  1. Znakovi
 7. Prefiksi
 8. Sufiksi

Izvori

uredi
 1. Elektronski korpus hrvatskoga jezika. Inačica izvorne stranice arhivirana 6. lipnja 2016. Pristupljeno 22. studenoga 2019. journal zahtijeva |journal= (pomoć)

Vanjska poveznica

uredi