Hrvatski jezik (časopis)

Hrvatski jezik je znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika. Prvi broj predstavljen je 17. ožujka 2014.,[1] na dan objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine.

Hrvatski jezik
Glavni urednik Željko Jozić; Milica Mihaljević i Lana Hudeček (urednice)
Kategorija Humanističke znanosti; Jezikoslovlje
Izlazi četiri puta godišnje
Izdavač Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
Prvi broj 2014.
ISSN 1849-3394

Časopis Hrvatski jezik

uredi

Po uzoru na znanstveno-popularni časopis Hrvatski jezik, koji je izdavalo Društvo Hrvatski jezik 1938. – 1939. (objavljeno 10 brojeva u pet sveščića), u kojem je unatoč neredovitu izlaženju i samo jednom godištu objavljen niz vrijednih članaka o jezikoslovnoj kroatistici,[2] na poticaj glavnog urednika Željka Jozića pokrenut je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u ožujku 2014. godine prvi znanstveno-popularni časopis o hrvatskome jeziku. Urednicama su imenovane znanstvene savjetnice u Institutu Milica Mihaljević i Lana Hudeček.

Rubrike i teme

uredi

Na početku časopisa nalazi se znanstveno-popularni članak o kojemu aktualnom jezičnom pitanju. Posebna se pozornost posvećuje funkcionalnim stilovima hrvatskoga jezika te pravopisnim i gramatičkim problemima koji se pojavljuju u pojedinim strukama, terminološkim problemima, jeziku medija, jeziku i nazivlju koje se upotrebljava u školskim udžbenicima i programima itd. Zatim slijede kraći članci raspoređeni po rubrikama kojima su urednici znanstvenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Od Mile do Drage

uredi

U rubrici se obrađuju antroponimijske teme, ponajprije postanje i motivacija osobnih imena, prezimena i nadimaka. Urednik rubrike je Domagoj Vidović.

U dva klika mišem

uredi

Rubrika govori o računalnome i informatičkome nazivlju u kojemu se svakodnevno pojavljuju novi nazivi, uglavnom anglizmi, a mnogi od njih ulaze i u opći jezik. Urednik rubrike je Antun Halonja.

Domaća zadaća

uredi

Rubrika uključuje sve što je povezano s hrvatskim jezikom u školi. Urednica rubrike je prof. Marina Čubrić, profesorica u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu.

Od A do Ž

uredi

U rubrici se govori o značenju frazema koje čujemo svakodnevno, a često ne znamo ni kako su nastali ni što zapravo znače. Urednica rubrike je Barbara Kovačević.

Jezik i društvo

uredi

U rubrici se govori o hrvatskome jeziku u društvenome kontekstu s etnolingvističkoga i sociolingvističkoga stajališta, a najčešće teme su jezični stereotipi, žargoni, dijalekti, jezik društvenih mreža itd. Urednica rubrike je Irena Miloš.

Lektorske bilješke

uredi

Rubrika donosi odgovore na pitanja i jezične nedoumice lektora, prevoditelja i novinara koji kad naiđu na jezični problem. Jezični savjeti nalaze se i na mrežnim stranicama Instituta savjetnik.ihjj.hr, a u ovoj se rubrici nude odgovori na još neka otvorena jezična pitanja. Urednik rubrike je Kristian Lewis.

Vremeplov

uredi

U rubrici nalazi se izbor iz zanimljivih i još uvijek aktualnih jezikoslovnih tekstova koji su nastali u nekim drugim vremenima. Urednica rubrike je Marijana Horvat.

Čitaonica

uredi

U rubrici se prikazuju novoobjavljene knjige za koje se smatra da bi mogla zainteresirati širi čitateljski krug. Kako bi prikaz bio življi i popularniji, osim samoga sadržaja knjige, objavljuje se i kratak razgovor s autorom ili urednikom. Urednica je Barbara Štebih Golub.

Odakle nam riječi?

uredi

U rubrici se donose članci o podrijetlu pojedinih riječi. Urednik rubrike je Tijmen Pronk.

Izvori

uredi
  1. Predstavljen novi znanstveno-popularni časopis Hrvatski jezik, narod.hr, autorica Ivana Nikolić, pristupljeno 3. studenoga 2014.
  2. Marko Samardžija, Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918. – 1941.), Školska knjiga, Zagreb, 2012., str. 374.

Vanjske poveznice

uredi