Otvori glavni izbornik

Dijalekt (grč. διάλεκτος, dialektos) je govor nekoga mjesta, kraja, pokrajine za razliku od književnoga, službenoga i standardnoga jezika; poseban tip živoga (govornog) jezika proširen na nekom užem ili širem zemljopisnom području, s izrazitim vlastitim fonetskim, morfološkim, rječničkim i drugim obilježjima kojima se odvaja od drugih tipova istoga jezika.[1] U dijalektologiji hrvatskog jezika dijalekt je jezični idiom ispod razine narječja.[2]

Neki strani autori koriste termin "dijalekt" u širem smislu tako da obuhvata sve oblike jezika, uključujući i kodificirane idiome,[3] no u hrvatskoj lingvističkoj tradiciji standardni se varijetet ne naziva dijalektom, nego samo vernakularni (narodni, nestandardni) oblici jezika.[4]

Dijalekti hrvatskih narječjaUredi

U hrvatskoj dijalektologiji se rabi naziv narječje za skupinu dijalekata. Hrvatska se narječja dijele na štokavsko, kajkavsko i čakavsko[5], a unutar njih razlikujemo dijalekte, koje uglavnom dijelimo prema refleksu jata: ikavski, ekavski, jekavski, ikavsko-ekavski.

Čakavski dijalekti:

 1. buzetski/gornomiranski (zatvoreno ekavski)
 2. sjevernočakavski (ekavski čakavski)
 3. srednjočakavski (ikavsko-ekavski čakavski)
 4. južnočakavski (ikavski čakavski)
 5. lastovski (jekavski čakavski)
 6. jugozapadni istarski (štakavski čakavski ikavski)

Svi dijalekti osim zadnjeg su šćakavski. Postoji i podjela po naglascima na 3 grupe (sz, središnju i ji, pri čemu srednjočakavski čini grupu i odvaja sjeverozapadne od jugoistočnih dijalekata).

Kajkavski dijalekti:

 1. zagorsko-međimurski (sjeverozapadni);
  1. gornjosutlanski;
  2. bednjansko-zagorski
  3. varaždinsko-ludbreški
  4. međimurski
 2. turopoljsko-posavski (jugozapani);
  1. donjolonjski/južnomoslavački
  2. turopoljski
  3. vukomeričko-pokupski
 3. križevačko-podravski (istočni);
  1. podravski
  2. sjevernomoslavački
  3. glogovničko-bilogorski
  4. gornjolonjski
 4. donjosutlanski
 5. goranski
 6. prigorski;
  1. plješivičkoprigorski
  2. samoborski

Obično se uzima postojanje samo 6 dijalekata, međutim Lončarić je neke od poddijalektata uzdignuo na rang dijalekta, pa o tome još uvijek traje rasprava. Lončarić je podjelu proveo po refleksu parnjaka jata, stražnjeg nazala. Osim 3 naglasne grupe (sz, jz i i), ostali dijalekti se navode u prijelaznu grupu, a riječ je o kajkaviziranim ili kajkavsko-čakavskim dijalektima. Svi dijalekti su šćakavski.

Štokavski dijalekti:

 1. Nenovoštokavski
  1. Slavonski (šćakavski mješanog jata)
  2. Istočnobosanski (ščakavski (i)jekavski)
 2. Novoštokavski
  1. novoštokavski ikavski (šćakavski i štakavski)
  2. novoštokavsko (i)jekavski (štakavski)

Rubno su prisutni i sljedeći dijalekti;

 1. nenovoštokavski štakavski (i)jekavski (zetski ili bokeljsko-perojski)
 2. nenovovoštokavski štakavski ekavski (kosovsko-rekavski ili rekaški)
 3. novoštokavski štakavski ekavski (iločki)
 4. torlački (karaševski i janjevačko-lepenički)

Koji su se razvili iz hr.dijalekta, no poprimili osobine novijih doseljenika ili okružja u koje su se doselili.

IzvoriUredi

 1. http://enciklopedija.lzmk.hr/clanak.aspx?id=7969
 2. Opća i nacionalna enciklopedija, svezak 14, str. 192
 3. William McGregor (2009). Linguistics: An Introduction, str. 160, A&C Black ISBN 9781847063670
 4. Benedikt Perak. Temeljni lingvistički pojmovi, str. 81
 5. Josip Lisac, "Hrvatska dijalektologija 1.", Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2003., ISBN 953-212-168-4, str. 143