Vlahijska oaza

Jedna od hrvatskih oaza u Gradišću i jedina štokavska. Riječ je o šćakavski ikavski govor kojima govore Vlahi (štokavski govor) u Bandolu (Weiden bei Rechnitz), itd. Pretpostavlja se da stanovnici ovih sela porijeklom iz kraja gdje se Una ulijeva u Savu. Njihov govor se razvio iz šćakavske ikavice iz područja bliskom zapadnom dijalektu, no s pokazuje i značajke slavonskog dijalekta. Radi toga ga se ponekad izdvaja kao posebnu (Vlašku) oazu.

Ovaj je članak dio niza o
štokavskom narječju hrvatskoga jezika

Osobine

Štokavski dijalekti:

Zapadnoštokavski dijalekti:

Prijelazni dijalekti:

Teorija o podrijetlu govora Vlaja kao govora prekosavskog dijela Dubičke županije stare Slavonije
Govori Gradišća po J. Liscu
Hrvatski poddijalekti