Govori Hrvata okolice Pečuha

Riječ je o rubnim govorima govornika jekavskog šćakavskog istočnobosanskog dijalekta na područjima Mađarske ispod grada Pečuha. Sadrže šćakavsku izoglosu i starije naglašavanje (staroštokavica). Riječ je o govorima Hrvata Bošnjaka koji su na ta područja doselili za vrijeme turskih ratova iz područja današnje istočne ili srednje Bosne, po izvorima iz okolice Tešnja.[1] U okolini Pečuha žive i Šokci, koji su došli iz okolice Srebrenice.[2]

Ovaj je članak dio niza o
štokavskom narječju hrvatskoga jezika
Dijalekti štokavskog narječja:

Zapadnoštokavski govori:

Istočnoštokavski govori:

Prijelazni govori:


hrvatski dijalekti i lokacija govora baranjskih Bošnjaka.

Izvori

uredi