Hrvatski porezni sustav

Hrvatski porezni sustav usklađen je s europskim načelima, u kojem je izjednačen položaj svih poreznih obveznika, tj. domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba.

Važećim poreznim sustavom utvrđeni su:

 • porez na dobit,
 • porez na dohodak,
 • porez na dodanu vrijednost,
 • posebni porezi - akcize: za naftu i naftne derivate, duhanske prerađevine, alkohol, bezalkoholna pića, pivo, kavu, osobne automobile i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, luksuzne proizvode), porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti
 • porez na promet nekretnina,
 • naknade za priređivanje igara na sreću,
 • određene vrste poreza koji su prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Porezi se mogu podijeliti na:

 • državni porezi - prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske
 • županijski porezi - mogu ih raspisati županije, i prihodi su županijskih proračuna
 • općinski ii gradski porezi - mogu ih raspisati općine i gradovi, a ostvareni prihodi su prihodi općinskih/gradskih proračuna
 • zajednički porezi - prihodi se po propisano ključu dijele, tako da dio priprada državnom, dio županijskom, a dio općinskom/gradskom proračunu

Pregled hrvatskog poreznog sustava

uredi
DRŽAVNI POREZI ŽUPANIJSKI POREZI GRADSKI ILI OPĆINSKI POREZI ZAJEDNIČKI POREZI NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
 • Porez na dodanu vrijednost
 • Posebni porezi na promet:
  • na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
  • na naftne derivate
  • na alkohol
  • na pivo
  • na bezalkoholna pića
  • na duhan i duhanske proizvode
  • na kavu
  • Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
 • Porez na nasljedstva i darove
 • Porez na cestovna i motorna vozila
 • Porez na plovila
 • Porez na automate za zabavne igre
 • Porez na korištenje javnih površina
 • Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
 • Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine
 • Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
 • Prirez porezu na dohodak
 • Porez na potrošnju
 • Porez na kuće za odmor
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Porez na promet nekretnina
 • Naknada za priređivanje igara na sreću na automatima
 • Naknada za prigodno jednokratno priređivanje lutrijskih igara
 • Naknada za priređivanje igara na sreću u casinima
 • Naknada za priređivanje igara na sreću - kladioničke igre

Vanjske poveznice

uredi