Implozija

naglo smanjenje volumena fizikalnog tijela

Implozija je naglo smanjenje obujma ili volumena fizikalnog tijela u kojem je tlak prije pucanja vanjske površine tijela bio niži od tlaka okoliša. Najčešći je primjer implozije prsnuće električne žarulje (naročito ako se smoči s vodom).[1][2]

Razlika između eksplozije (gore) i implozije (dolje).
Implozija katodne cijevi.
Mlaz fluida velike brzine kod kavitacije djeluje na čvrstu površinu.

Primjeri uredi

Inercijska kavitacija uredi

Prvi znanstvenik koji je proučavao kavitaciju bio je John Rayleigh, krajem 19. stoljeća. On je uočio pojavu kavitacije kod toka vode u rijekama, posebno ispod vodopada - gdje voda zbog ove pojave izaziva znatnu eroziju u kamenju na koje pada.

Kasnije je uočeno da kavitacija nastaje pri svakome snažnom impulsnom udaru energije u čvrstu prepreku. Tako postoje optička kavitacija, koja nastaje udarom snažnog zraka lasera i električna kavitacija - na primjer na svjećicama vozila na benzinski pogon.

Treba napomenuti da je energija kavitacije iznimmo visoka: prilikom implozije mjehurića plina temperatura iznosi nekoliko tisuća ºC, tlak nekoliko stotina bara, a stvara se i svjetlost (sonoluminiscencija). Ma koliko ovi podatci izgledali nevjerojatni, ustanovljeni su pri laboratorijskim mjerenjima kavitacije, jer je njezino sprječavanje jedno od glavnih područja proučavanja hidrodinamike, s obzirom na to da rad u kavitacionom režimu izaziva znatna oštećenja i nepouzdanost u radu hidrodinamičkih uređaja, te se po svaku cijenu nastoji izbjeći.[3]

Neinercijska kavitacija uredi

Neinercijska kavitacija je postupak kontrolirana astajanja sitnih mjehurića plina uz dovođenje energije izvana - najčešće akustične (zvučne). Ova energija prisiljava mjehuriće plina na titranje određenom frekvencijom i po određenom obrascu prije implozije, i na taj način obavljanje koristnoga rada. Ovako nastaje mnogo manja pojava erozije, a koristi se u ultrazvučnim kadama za čišćenje precizno izrađenih dijelova od osjetljivih materijala, na primjer dijelova hidrodinamičkih upravljačkih sistema - ventila i slično, silikonskih brtvi i drugih dijelova, čija je izrada vrlo precizna i skupa, a materijal osjetljiv na druge načine čišćenja i popravka.

Pojava hidrodinamičke kavitacije uredi

Ako tlak vode padne ispod tlaka zasićenja vodene pare, dolazi do snažne promjene iz tekućeg u plinovito stanje, čime se stvaraju diskontinuiteti u toku, šupljine (mjehure pare okružene tekućinom). Viši specifični obujam mjehura pare ne dozvoljava daljnji pad tlaka. Mjehur pare nakon isparavanja u području nižeg tlaka tokom fluida dolazi u područje višeg tlaka u kojem trenutno implodira pretvarajući se u tekućinu (kondenzira). Tada dolazi do naglog povećanja tlaka radi sudara fronta vode sa svih strana mjehura pare. Kako je tok tekućine konstantan, to je i pojava formiranja mjehura pare i njenog kasnijeg implodiranja također konstantna.

Strujanje fluida je uglavnom, pogotovo kod vodnih turbina, turbulentno što je obilježeno fluktuacijama brzina i tlaka, koje su posebno intenzivne u graničnome sloju (uz čvrstu stjenku). Ako se ovakva kolebanja tlaka pojave pri tlaku koji odgovara lokalnomu tlaku zasićenja vodene pare, doći će do trenutnoga intenzivnog procesa stvaranja i gotovo istodobna kolabiranja mjehura pare, stvarajući vrlo visoke tlakove u središtu mjehura, kao posljedica sudara nadolazećih frontova vode sa svih strana kolabirajućega mjehura.

Kao posljedica intenzivna prelaska iz tekućega u plinoviti stanje i obratno, pojavljuju se značajne pulzacije tlaka (2000 Pa – 10000 bar) vrlo visokih frekvencija (10 – 20 kHz). Kavitacija je osobito nepogodna ako se pojavljuje blizu metalnih površina. Tada zbog naglih promjena tlaka (2000 Pa – 10000 bar) dolazi do otkidanja metala s metalnih površina (kod turbina to su lopatice rotora).

Kavitacija nije karakteristična samo za rotacijske strojeve. Pojavljuje se u svim situacijama kada tlak vode padne ispod tlaka zasićenja vodene pare za danu temperaturu (primjerice, u ventilima).[4]

Izvori uredi

  1. implozija, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2019.
  2. Implozija, Hrvatski jezični portal, www.hjp.znanje.hr, 13. svibnja 2019.
  3. Stachowiak G.W., Batchelor A.W.: Engineering tribology, 2001., Butterworth-Heinemann
  4. [2][neaktivna poveznica] "Vodne turbine" dr.sc. Zoran Čarija, Tehnički fakultet Rijeka, 2010.