Intef III. je bio faraon Egipta u doba Jedanaeste dinastije u Prvom prijelaznom periodu. Njegovo Horusovo ime je bilo Nakhtnebtepnefer. Pokopan je u saff-grobnici u el-Tarifu (Teba). Nakon kratke i mirne vladavine od 8 godina ga je naslijedio Mentuhotep II.

Dodaj infookvir "monarh".
(Primjeri uporabe predloška)

Literatura uredi

  • W. Grajetzki, The Middle Kingdom of Ancient Egypt: History,Archaeology and Society, Duckworth, London 2006 ISBN 0-7156-3435-6, 15-17