Ivan Derkos

Ivan Derkos (Vukmanić kod Karlovca, 1808. - Zagreb, 1834.), bio je hrvatski pravnik, književnik i kulturni djelatnik, sudionik ilirskog pokreta. Istraživao je hrvatsku državnopravnu tradiciju i dokazivao kako je Hrvatska sačuvala državnu individualnost u savezu s Ugarskom pa je zastupao ideju o formiranju moderne hrvatske građanske države.[1]

ŽivotopisUredi

Ivan Derkos rodio se u Vukmaniću kod Karlovca, 1808. godine. Klasičnu gimnaziju je pohađao i svršio u Zagrebu 1828. godine.[2] Studirao je u Zagrebu gdje je svršio Humanističke znanosti (1827./28.), filozofiju (1829./30) i pravo (1831./32.). Bio je javni bilježnik u Zagrebu.

Umro je u Zagrebu od sušice, 1834. godine.

Genius patriae...Uredi

Derkos je pisac knjižice "Duh domovine nad sinovima svojim koji spavaju...", koja je izdana 1832. godine u Zagrebu na latinskome jeziku kao Genius patriae super dormientibus suis filiis: seu Folium patrioticum, pro incolis regnorum Croatiae, Dalmatiae & Slavoniae, in excitandum excolendae lingvae patriae studium u 250 primjeraka. Pisana je latinskim jezikom jer je bila namijenjena najobrazovanijim krugovima koji bi značenje jezika za narodnu opstojnost prvi morali shvatiti.[3] Ta mala knjižica pripada među najznamenitije preporodne knjige a "njegove ideje nisu bile samo smjele nego upravo vidovite".[3] U njoj Derkos govori da je trojedina kraljevina nekoć bila jedno, da Hrvati trebaju njegovati svoj jezik isto kao Mađari i drugi narodi.[4] Zalagao se za stvaranje jedinstvenoga hrvatskog književnog jezika, u kojem bi se spajala sva tri njegova podnarječja.[5][6]

Genius patriae... izdanjaUredi

 • Genius patriae super dormientibus suis filiis: seu Folium patrioticum pro incolis regnorum Croatiae, Dalmatiae, & Slavoniae, in excitandum, excolendae lingvae patriae studium / a Joanne Derkoosz. - Zagrabiae : Typis Francisci Suppan, 1832.[7]
 • Duh domovine nad sinovima svojim, koji spavaju ili: list domovinski za stanovnike kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, da ih potakne na izučavanje i njegovanje domaćega jezika / napisao Ivan Derkos, (s latinskoga preveo Stjepan Ortner), Anton Scholz, Zagreb, 1897.[8]
 • Genius patriae super dormientibus suis filiis... 1832. / Ivan Derkos. // kao dio knjige Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 12 (1933.) / uredio Franjo Fancev
 • Duh domovine nad sinovima svojim koji spavaju, kao dio knjige Hrvatski narodni preporod I, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 28, Zora, Matica hrvatska, Zagreb, 1965. (priredio Jakša Ravlić)
 • Genius patriae, Matica hrvatska, Karlovac, 1996.[9]

IzvoriUredi

 1. Proleksis enciklopedija: Derkos, Ivan, preuzeto 23. lipnja 2013.
 2. Koprek, Ivan, Thesaurus Archigymnasii, Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu (1607. - 2007.), Zagreb, 2007., str. 910., ISBN 978-953-95772-0-7
 3. 3,0 3,1 Dubravko Jelčić: Povijest hrvatske književnosti: tisućljeće od Bašćanske ploče do postmoderne, Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb, 2004., 2. znatno proš. izd., ISBN 953-6308-56-8, str. 157.
 4. Hrvatski narodni preporod I, priredio Jakša Ravlić, Zora, Matica hrvatska, Zagreb, 1965., str. 273.
 5. Nataša Bašić, V.S. Karadžić između jezikoslovlja i politike, Školske novine, Zagreb, 1991., ISBN 86-7457-060-7, str. 92.:
  "U djelu Genius patriae Derkos se zauzima za stvaranje jedinstvenoga hrvatskog književnog jezika spajanjem triju njegovih podnarječja: »Pod tim spajanjem razumijevam ujedinjenje triju dijalekata što ih govore ova tri kraljevstva [Hrvatsko, Dalmatinsko i Slavonsko; N.B.], u jedan jezik, ne pučki, nego učeni, književni, kojim će učeni ljudi čitati i pisati znanstvena i umjetnička djela, periodičke i pjesničke spise.«"
 6. Mihovil Kombol, Povijest hrvatske književnosti do preporoda, 2. izd., Matica hrvatska Zagreb, 1961., str. 401.:
  "(...) Derkos, (...) naglašavajući političko stajalište vrlo jasno; spojiti se u jeziku, veli u spisu Genius patriae, moramo s Dalmatincima i Slavoncima, jer nas s njima još od vremena Petra Krešimira veže mysticus aliquis amor."
 7. katalog HAZU: Sign.: R-626, a Derkos, Ivan, preuzeto 23. lipnja 2013.
 8. Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Duh domovine nad sinovima svojim, koji spavaju ili : list domovinski za stanovnike kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, da ih potakne na izučavanje i njegovanje domaćega jezika / napisao Ivan Derkos ; s latinskoga preveo Stjepan Ortner., preuzeto 23. lipnja 2013.
 9. (engl.) worldcat.org: Genius patriae, preuzeto 23. lipnja 2013.