Fra Ivan Palić (Čonoplja, 1842.1885.) je bio bački hrvatski svećenik i književnik.

Školovao se u Pečuhu, Baji i Kalači. Bavio se školstvom i školskim pitanjima.

Duhovničke dužnosti je obnašao u Baškutu, Monoštoru, Somboru i Novom Sadu.

1880-ih je objavio katekizam na hrvatskom jeziku.

Zbog svog ustrajnog promicanja hrvatskog jezika u nepovoljnom političkom okružju (agresivna asimilacijska politika vlasti Kraljevine Ugarske), i fra Ivan Palić je jednim od spomena vrijednih osoba hrvatskih preporodnih gibanja u južnoj Ugarskoj.

Umro je 1885.

Izvori Uredi