Jovin

Jovin (Latinski: Iovinus) bio je zapadnorimski car uzurpator od 411. do svoje smrti 413. godine. U Galiji je od 406.. godine vladala pometnja pošto je nekoliko većih grupa barbara prešlo Rajnu (Vandali, Alani, Burgundi...), a 407. britanske legije su proglasile za cara Konstantina III. Konstantin je savladan 411. od strane Honorijevog vojskovođe Flavija Konstancija. Međutim, galo-rimski aristokrat Jovin je iste te godine proglašen za cara u Mainzu na Rajni uz podršku Burgunda i Alana. Jovin je potom u svojstvu rimskoga cara dopustio Burgundima da se nasele na teritoriju carstva u okolini Vormsa. Nakon toga, Jovin je pridobio podršku vizigotskog kralja Ataulfa, ali se sa njim posvađao 412. kada je svog brata Sebastiana proglasio za suvladara. Ataulf je prešao na Honorijevu stranu i 413. pomogao carskoj vojsci da porazi uzurpatore. Sebastian je odmah pogubljen, a Jovin je uhvaćen i ubijen u Valentiji u južnoj Galiji. Glave dvojice braće su odsječene i poslane prvo na Honorijev dvor u Raveni, a potom u Kartagu kao potvrda njihovog poraza.

Jovin prikazan na novcu

IzvoriUredi