Kaštel Celio Cega

Kaštel Celio Cega je stara utvrda u Kaštel Starom.

Godine 1485.trogirski knez izdaje dozvolu za gradnju kaštela trogirskom plemiću Leonu Andreisu u predjelu Gostinj (u Kaštel Starom). Zbog blizine kaštel Koriolana Ćipika oko kaštela nije formirano naselje. Po povjesničaru Pavlu Andreisu (rođenom oko 1610.) piše da su Andreisi zamijenili sa Ceginima za njihov kaštel, koji je bio dotrajao i obnovili s ga velikim troškom. Ako je došlo do zamjene kaštela, onda su Celio Cege sa svoga bivšeg kaštela prenjeli ploču s natpisom o njegovoj gradnji 1501.godine na dotadašnji Andreisov kaštel, koji je prešao u njihovo vlasništvo, te se on danas naziva kaštel Celio Cega. Obitelj Celio Cega daruje svoju zemlju uz bedeme naselja za izgradnju župske crkve sv. Ivana Krstitelja.

IzvoriUredi

Pavao Andreis, Storia della Citta di Trau, Split, 1908.