Karakalpaci su turkijski narod, koji je najvećim svojim dijelom nastanjen na području Uzbekistana, točnije u njegovoj autonomnoj republici Karakalpačkoj, u kojoj čine 30% stanovništva.

Karakalpaci su većinom islamske vjeroispovijedi, a govore karakalpačkim jezikom, koji spada u turkijsku skupinu altajske jezične obitelji.

Ukupno ih ima oko 473.000, od toga 468.000 u Uzbekistanu.