Katal (znak: kat) mjerna je jedinica Međunarodnog sustava za katalitičku aktivnost. Jedan je katal jednak jednom molu u sekundi:

1 kat = 1 mol·s−1

U biokemiji se također koristi jedinica za enzimsku aktivnost (znak: U) milijun puta manja od katala:

1 kat = 106 U
Nedovršeni članak Katal koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.