Katič

Katič (u nekim izvorima Katić) je otočić u Jadranskom moru, u općini Budva. Nalazi se ispred grada Petrovca. Pored otoka je otok Sveta Nedjelja.

Pogled na otoke Katič i Sveta Nedjelja