Katolička Crkva na Filipinima

Katolička Crkva na Filipinima dio je globalne Katoličke Crkve.

Na Filipinima ima 75,5 milijuna katolika (2011.), što katoličanstvo čini dominantnom religijom. Filipini su 4. država na svijetu, s najviše katolika, nakon Brazila, Meksika i SAD-a. Filipini su jedna od samo dvije azijske države, koje su pretežno katoličke. Druga takva država je Istočni Timor, ali je puno manji.

U 16. i 17. stoljeću, Španjolska je imala tri glavna cilja za okupaciju filipinskih otoka. Jedan je bio kolonizirati Filipine i sudjelovati u trgovini začina, kojom je dominirao Portugal. Drugo, Španjolska je htjela koristiti geografski položaj Filipina u trgovini s Kinom i Japanom te treće širiti katoličanstvo.

Nekoliko čimbenika otežavalo je Španjolcima širenje kršćanstva diljem arhipelaga. Neadekvatan broj misionara na otocima, teško je dolazio do svih ljudi. Tome je pridonio i težak put do Filipina. Neki svećenici razboljeli su se ili godinama čekali priliku za putovanje. Za neke je klima bila nepodnošljiva. Neki misionari radije su željeli ići u Japan ili Kinu. Španjolci su također imali sukobe s kineskim stanovništvom na Filipinima.

U novije vrijeme, bio je sukob države i Crkve, za vrijeme diktatora Ferdinanda Marcosa. Crkva se otvoreno protivila određenim zakonima, koje je donio Marcos i stala je na stranu pobunjenika, koji su svrgnuli Marcosa, nakon čega je izbjegao iz zemlje.

Crkva i država danas održavaju općenito srdačne odnose usprkos različitih mišljenjima o specifičnim pitanjima. Uz jamstvo vjerske slobode na Filipinima, katolički svećenici ostaju u političkoj pozadini, ali imaju moralni utjecaj osobito tijekom izbora. Politički kandidati još uvijek traže potporu Crkve, iako to ne jamči pobjedu na izborima.

Sjedište nadbiskupa Filipina je Katedrala u Manili. Filiipine su posjetili pape Grgur XIII., Pavao VI. i bl. papa Ivan Pavao II.