Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu

Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu je visokoškolska ustanova i članica Sveučilišta u Sarajevu. Osnovan je 1890. godine.[1] Prethodno su postojale Vrhbosansko bogoslovno sjemenište i Vrhbosanska visoka teološka škola. Fakultet nudi teološku pouku svojim studentima na akademskoj razini.

Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu

Facultas theologiae cathoolicae

Osnovan:1890.
Osnivač:Vrhbosanska nadbiskupija
Vrsta:Javno visoko učilište
Sveučilište:Sveučilište u Sarajevu
Dekan:prof.dr. Darko Tomašević.
Adresa:Ul. Josipa Stadlera br. 5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Službene stranice:Službene stranice

Fakultet izdaje časopis Vrhbosnensia, koji se bavi teološkim i međureligijskim pitanjima. U svom sastavu fakultet ima organizacione jedinice za katedre.

Katedre uredi

 • Katedra filozofije
 • Katedra Svetog pisma Starog zavjeta
 • Katedra Svetog pisma Novog zavjeta
 • Katedra fundamentalne teologije
 • Katedra povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka
 • Katedra dogmatske teologije
 • Katedra moralne teologije
 • Katedra pastoralne teologije
 • Katedra liturgike
 • Katedra crkvene povijesti
 • Katedra Istočnoga bogoslovlja i Ekumenizma
 • Katedra kanonskog prava
 • Katedra religiozne pedagogije i katehetike
 • Katedra socijalnog nauka Crkve
 • Zajednički obvezatni kolegiji

Izvori uredi

Vanjske poveznice uredi