Ovo je glavno značenje pojma Kelvin. Za druga značenja pogledajte Kelvin (razdvojba).

Kelvin (simbol K) je SI jedinica za temperaturu, a definira se kao 1/273,16 dio termodinamičke temperature trojne točke vode.

Ovakvom definicijom postiglo se da je kelvin jednak Celzijevom stupnju (°C), ali se za vrijednosti izražene u kelvinima podrazumijeva da su na apsolutnoj temperaturnoj ljestvici , dok su vrijednosti u °C na Celzijevoj ljestvici , pri čemu vrijedi numerička formula

tj. Celzijeva ljestvica više nije definirana preko ledišta i vrelišta vode, iako su njihove vrijednosti (koje se ne mogu tako precizno mjeriti kao trojna točka) ostale približno na 0 i 100 °C.

Jedinica je dobila ime po Williamu Thomsonu, prvom baronu Kelvinu, zvanom i lord Kelvin (1824.1907.).[1]

Tablica pretvorbe između jedinica za temperaturu

uredi

Izvori

uredi
  1. [1], "Hrvatska enciklopedija", pristupljeno 19. studenog 2015.