Kerčka vrata

Kerčka vrata je tjesnac koji povezuje Crno more sa Azovskim morem, te odvaja Kerčki poluotok Krima od Tamanskog poluotoka u Rusiji. Tjesnac je dug 35 kilometara, širok od 3,1 do 15 kilometara, a dubok do 18 metara.

Satelitski snimak Kerčkih vrata (30.08.2011.)

Prolaz je nazvan po gradu Kerču koji se nalazi na Krimu. U prošlosti se prolaz nazivao u Krimski Bospor.

Tamanski zaljev koji je dio prolaza gdje se nalazi pješčani otok Tuzla. Zaljev okružuje Tamanski poluotoku, na kojem se nalazi grad Tamanj.