Kilopond (znak: kp) je mjerna jedinica za silu, a također uz metar i sekundu jedna od osnovnih jedinica u starom tehničkom sustavu jedinica (MKpS). Definirana je kao težina tijela mase jedan kilogram pri gravitacijskom ubrzanju od 9,80665 m/s2. Decimalni predmetci koriste se uz tisuću puta manju jedinicu pond (znak: p).


Odnosi prema drugim jedinicama za silu navedeni su u tablici:

Mjerne jedinice za silu
njutn din kilopond funta sile poundal
1 N ≡ 1 kg·m·s−2 = 105 dyn ≈ 0,10197 kp ≈ 0,22481 lbf ≈ 7,2330 pdl
1 dyn = 10−5 N ≡ 1 g·cm·s−2 ≈ 1,0197·10−6 kp ≈ 2,2481·10−6 lbf ≈ 7,2330·10−5 pdl
1 kp = 9,80665 N = 980665 dyn gn·(1 kg) ≈ 2,2046 lbf ≈ 70,932 pdl
1 lbf ≈ 4,448222 N ≈ 444822 dyn ≈ 0,45359 kp gn·(1 lb) ≈ 32,174 pdl
1 pdl ≈ 0,138255 N ≈ 13825 dyn ≈ 0,014098 kp ≈ 0,031081 lbf ≡ 1 lb·ft/s²
U tablici je korištena vrijednost za gn koja je prihvaćena pri službenoj definiciji kiloponda.