Kinetohora

Kinetohore su bjelančevine koje se nalaze na centromerama kromosoma. [1] Putem ovog višeproteinskog kompleksa kromosomi su priljubljeni uz kinetohorne mikrocjevčice.

Dijagram prikazuje organizaciju tipičnog mitoznog diobenog vretena u životinjskim stanicama. Kromosomi su priljubljeni uz kinetohorne mikrocjevčice (mikrotubuli) putem višeproteinskog kompleksa zvanog kinetohore. Polarne mikrocjevčice su u središnjem dijelu vretena i guraju polove vretena putem "motornih" proteina. Astralni mikrotubuli vezuju polove vretena za staničnu membranu. Polimeriziranje mikrocjevčica nastaje u središtu organiziranja mikrotubula.

IzvoriUredi

  1. Vježba 8 - MitozaInačica izvorne stranice arhivirana 13. prosinca 2014., PBF Zagreb, preuzeto 4. siječnja 2015., str. 151-152