Središte organiziranja mikrocjevčica

Središte organiziranja mikrocjevčica (eng. microtubule-organizing center, MTOC) je mjesto u stanici gdje se organiziraju mikrocjevčice (mikrotubuli). Ova se struktura nalazi u eukariotskim stanicama iz kojih izviru mikrocjevčice. MTOC-i imaju dvije uloge:

Dijagram prikazuje organizaciju tipičnog mitoznog diobenog vretena u životinjskim stanicama. Kromosomi su priljubljeni uz kinetohorne mikrocjevčice (mikrotubuli) putem višeproteinskog kompleksa zvanog kinetohore. Polarne mikrocjevčice su u središnjem dijelu vretena i guraju polove vretena putem "motornih" proteina. Astralni mikrotubuli vezuju polove vretena za staničnu membranu. Polimeriziranje mikrocjevčica nastaje u središtu organiziranja mikrotubula.

Središte organiziranja mikrocjevčica je glavno mjesto gdje se odvija polimerizacija mikrocjevčica (nukleiranje). Može ih se vidjeti u stanicama imunohistokemijskom detekcijom γ-tubulina. Morfološke karakteristike središta organiziranja mikrocjevčica variraju između različitih koljena i carstava.[1] Kod životinja dvije su glavne vrste MTOC-a bazalna tijela združena s trepetljikama i centrosomi koji su u svezi sa stvaranjem vretena.

Izvori

uredi
  1. Francis, Susan; Trisha Davis. 1999. The spindle pole body of Saccharomyces cerevisiae: Architecture and assembly of the core components. Current Topics in Developmental Biology. Elsevier. 49: 105–132. doi:10.1016/s0070-2153(99)49006-4

Vanjske poveznice

uredi