Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva

Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva nevladina je i izvanstranačka udruga hrvatskih, političkih i ekonomskih izbjeglica - povratnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Klub je osnovan 25. lipnja 1997. u Zagrebu.

Ciljevi KlubaUredi

Glavni ciljevi Kluba hrvatskih povratnika iz iseljeništva su poticanje hrvatskih iseljenika, bivših hrvatskih političkih i ekonomskih izbjeglica, na povratak u domovinu, pomaganje prilikom njihovog povratka i integracije u hrvatsko društvo. U osnovnim pojedinostima, sukladno statutarnim odredbama, to znači:

 • povezivanje hrvatskih povratnika, organiziranje njihovog međusobnog susretanja i izmjene iskustava te poticanje na njihovu međusobnu suradnju;
 • djelovanje na zaštiti prava hrvatskih povratnika iz iseljeništva;
 • priređivanje stručno-znanstvenih okruglih stolova i simpozija na temu problematike povratka hrvatskih iseljenika u domovinu;
 • razvijanje povjerenja između hrvatskih povratnika iz iseljeništva i hrvatskih državljana u domovini putem objektivnog znanstvenog, stručnog ili publicističkog istraživanja i predstavljanja povijesti hrvatskog političkog i ekonomskog iseljeništva;
 • širenje optimizma među hrvatskim iseljenicima za povratak u domovinu;
 • poticanje gospodarskog ulaganja hrvatskih iseljenika u Hrvatsku i prijenosa njihovog kulturološkog iskustva iz inozemstva, kako bi što bolje koristili gospodarskom razvoju hrvatske države i demokratizaciji hrvatskog društva.

Tijela KlubaUredi

Upravni odbor:Uredi

 • Doc. dr. sc. Katica Miloš, predsjednica
 • Ante Šango, dopredsjednik
 • Ivan Butković, dopredsjednik
 • Bože Vukušić, glavni tajnik
 • Antun Suić, rizničar

Nadzorni odbor:Uredi

 • Josip Horvat, predsjednik
 • Denis Gudasić, dopredsjednik
 • Franjo Bubalo, član

Časni sud:Uredi

 • Ante Sarić, predsjednik
 • Bogomir Martinović, dopredsjednik
 • Nediljko Vegar, član

Vanjske povezniceUredi