Ovo je glavno značenje pojma Kocka. Za druga značenja pogledajte Kocka (razdvojba).

Kocka (ili pravilni heksaedar) je geometrijsko tijelo, jedno od Platonovih tijela. Kocka spada u paralelepipede, to je pravilna četverostrana prizma - sastoji se od šest jednakih kvadrata, njezinih stranica. Ona ima 12 bridova i 8 vrhova.

Kocka (projekcija na ravninu).


Mreža kocke sastoji se od 6 jednakih kvadrata.

Animacija slaganja oplošja kocke.

Formule uredi

(a - duljina brida)

V (volumen): a3
O (oplošje): 6a2
d (plošna dijagonala):  
D (prostorna dijagonala):  
r (radijus upisane kružnice):  
R (radijus opisane kružnice):  

Višedimenzionalne kocke uredi

Analogija kocke u četiri dimenzije zove se hiperkocka. Ona se sastoji od osam jednakih kocaka.

Analogija kocke u n-dimenzionalnom prostoru se naziva jednostavno n-dimenzionalnom kockom.

Nedovršeni članak Kocka koji govori o geometriji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.