Prizma je poliedar određen s dva sukladna poligona koji leže u paralelnim ravninama i imaju paralelne odgovarajuće stranice. Ako su svi bočni rubovi okomiti u odnosu na bazu onda je prizma uspravna. Ona je pravilna ako su joj baze pravilni mnogokuti.

Prizma
Ovo je glavno značenje pojma Prizma. Za druga značenja pogledajte Prizma (razdvojba).

Ako su baze paralelogrami tada se prizma naziva paralelepiped i ima šest strana. Posebni slučajevi paralelepipeda su

Visina h prizme je dužina okomice koja je spuštena iz bilo koje točke jedne baze na ravninu druge baze.

Formule

uredi

Volumen

uredi
 

gdje je B površina baze, a h visina prizme.

Volumen kocke V = a3

Volumen kvadra V = abc

Oplošje

uredi
 

gdje je B površina baze, a M površina plašta.

Oplošje kocke O = 6a2

Oplošje kvadra O = 2(ab + ac + bc)

Pravilna prizma

uredi

Prizma je pravilna ako je uspravna te joj je baza pravilan mnogokut. Kocka je četverostrana pravilna prizma.

Formule

uredi

Oplošje pravilne prizme 2 B + P, gdje je B površina baze, a P površina pobočja.

Površina baze:

 

gdje je baza pravilan n-terokut, a je duljina brida baze.

Površina pobočja:

 

gdje je baza pravilan n-terokut, a je duljina brida baze, a h je visina prizme.

Nedovršeni članak Prizma koji govori o geometriji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.