Kombinatorika

Kombinatorika je grana diskretne matematike koja se bavi diskretnim strukturama koje su finitne ili koje se mogu brojiti. Povezana je s mnogim drugim granama matematike, poput algebre, teorije vjerojatnosti i geometrije kao i raznim područjima u računarstvu i statističkoj fizici. Aspekti kombinatorike uključuju prebrojavanje objekata koji zadovoljavaju određene kriterije (enumerativna kombinatorika), određivanje može li neki kriterij biti ispunjen, konstruiranje i analiziranje objekata koji ispunjavaju neki kriterij, nalaženje najvećih najmanjih ili optimalnih objekata i nalaženje algebarskih struktura u koje ovi objekti mogu spadati (algebarska kombinatorika).

Primjer geometrijske kombinatorike

Šahovska matematikaUredi

Ova grana kombinatorike, kako ime kaže, presjek je matematike i šaha. Za njeno izučavanje potrebne su iznimne vještine logičkoga zaključivanja, kao i u uobičajenoj kombinatorici. Ipak, za ovaj ogranak potrebno je znanje elementarnog šaha.

Klasični problemi šahovske matematike su: Problem osam dama, Problem osam topova, ali i mnogi drugi.
  Nedovršeni članak Kombinatorika koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.