Kombinirano vozilo

Kombinirano vozilo (kombi) je cestovno vozilo na motorni pogon sa dva para kotača smještenih jedan iza drugog. Karakteristike vozila su da se može po potrebi koristiti za prijevoz putnika i tereta, sjedala mu se lako lako vade i/ili postavljaju.

Po vrsti tovarnog prostora se mogu podijeliti na zatvorene i otvorene (koji imaju iza putničke kabine prostor za teret).

Po namjeni se mogu podijeliti na vozilo za prijevoz manjih grupa od petnaestak ljudi i dostavno vozilo za prijevoz veće količine manjih robnih artikala, poput namirnica ili kućanskih aparata, ali i manje količine većih, poput namještaja.

Postoje tri vrste kombiniranog vozila: osobni, teretni i kombinirani.

Osobni služi za prijevoz putnika.

Teretni služi za prijevoz tereta.

Kombinirani služi za prijevoz putnika i tereta.

Svaki od njih se razlikuje po broju sjedala i po broju prozora.