Za binarnu operaciju kažemo da je komutativna na skupu S ako vrijedi da je:

Komutativnost u zbrajanju: 4 + 2 = 2 + 4

Primjeri komutativnih binarnih operacija su zbrajanje i množenje na skupovima prirodnih, cijelih, racionalnih, realnih ili kompleksnih brojeva

Nedovršeni članak Komutativnost koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.