Dikasterij za bogoštovlje i stegu sakramenata

Dikasterij za bogoštovlje i stegu sakramenata (tal. Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti) dio je Rimske kurije koji promiče svetu liturgiju prema obnovi koju je poduzeo Drugi vatikanski sabor. Područja nadležnosti odnose se na sve što Apostolskoj Stolici pripada po zakonu u pogledu uređenja i promicanja svete liturgije i nadzora kako bi se posvuda vjerno obdržavali crkveni zakoni i liturgijske norme.

Dikasterij se brine i za stegu sakramenata i pravne implikacije koje se odnose na njihovo valjano i zakonito slavlje, kao i za sakramentale, ne dovodeći u pitanje nadležnost Dikasterija za nauk vjere.

Prije reforme Rimske kurije od 2022., ovaj dikasterij nosio je ime Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata (lat. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum).

Povijest uredi

Dikasterij je nasljednik "Svete kongregacije za stegu sakramenata klera" (lat. Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum), koja djeluje od 1908. do 1968. Godine 1975. dobiva naslov "Sveta kongregcija za sakramente i bogoštovlje" (lat. Congregatio de Sacramentis et Cultu Divino) nakon što je ujedinjena sa Svetom kongregacijom za bogoštovlje koja je osnovana 1969. godine, nakon preimenovanja "Svete kongregacije" za obrede koju je osnovao papa Siksto V. 1588.

Apostolskom konstitucijom "Praedicate Evangelium" od 19. ožujka 2022., promjenjeno je ime u "Dikasterij za bogoštovlje i disciplinu sakramenata".

Djelatnost uredi

Apostolskom konstitucijom "Praedicate Evangelium", papa Franjo propisao je sljedeće zadaće Dikasterija:

  1. osigurati izradu ili reviziju i ažuriranje tipičnih izdanja liturgijskih knjiga;
  2. potvrđuje prijevode liturgijskih knjiga na današnje jezike i priznaje njihovu prikladnu prilagodbu lokalnim kulturama, legitimno odobrenu od strane Biskupskih konferencija;
  3. regulacija i promicanje liturgije;
  4. promicanje liturgijske formacije na različitim razinama;
  5. podupiranje povjerenstava ili instituta stvorenih za promicanje liturgijskog apostolata, glazbe, pjesme i sakralne umjetnosti;
  6. osnivanje udruga koje promiču te ciljeve međunarodnog karaktera ili odobravanje njihovih statuta;
  7. regulacija valjanosti i dopuštenje sakramenata;
  8. formiranje liturgijskog kalendara.

Prefekti uredi

Vanjske poveznice uredi

  • Službena mrežna stranica Dikasterija, ovdje