Kongregacija za bogoštovlje i sakramente

Kongregacija za bogoštovlje i sakramente (lat.: Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum) je ogranak Rimske kurije koji se bavi liturgijskom praksom Rimske Crkve i njezinim sakramentima. Kongregacija je bila član Svete kongregacije za obrede koju je uspostavio papa Siksto V. u siječnju 1588., a odvojena je poslije Drugog vatikanskog koncila.

Trenutno vodstvoUredi

PovijestUredi

Kongregacija je nasljednik Svete kongregacije za discilinu klera (lat. Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum) koja djeluje od 1908. do 1968.

Godine 1975. dobiva titulu Sveta kongregcija za sakramente i bogoštovlje (lat. Congregatio de Sacramentis et Cultu Divino) nakon što je ujedinjena sa Svetom kongregacijom za bogoštovlje koja je osnovana 1969. godine, nakon preimenovanja Svete kongregacije za obrede koju je osnovao papa Siksto V. 1588.

Funkcija KongregacijeUredi

Apostolskom konstitucijom, papa Ivan Pavao II. 28. lipnja 1988. propisane sljedeće funkcije Kongregacije:

  • Regulacija i promicanje liturgije, u prvobitnom planu su sakramenti.
  • Regulacija valjanosti i dopuštenje sakramenata.
  • Promicanje liturgijskog pastorala, naručito slavlja euharistije.
  • Formiranje liturgijskog kalendara i pregled liturgijskih tekstova.

Prefekti Kongregacije za bogoštovlje i sakramenteUredi

Vanjske povezniceUredi