Konvencija o kemijskom oružju


Konvencija o kemijskom oružju (CWC) (Eng. Chemical Weapons Convention) je globalni međunarodni sporazum o zabrani oružja za masovno uništavanje čije je puno ime Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja, te o njegovu uništenju.

Sudjelovanje zemalja u Konvenciji o kemijskom oružju do travnja 2009.

Konvencija je stupila na snagu 1997. kada je formalno započeo rad Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) koja je izvršno tijelo samo ove konvencije i nije vezana za UN. Sukladno odredbama Konvencije, sve zemlje koje su deklarirale posjed kemijskog oružja obvezale su se uništiti ga.

Konvencija o kemijskom oružju u članku 2, odlomak 1 definira kemijsko oružje kao: "Kemijsko oružje znači sljedeće, zajedno ili posebno: (a) Bojni otrovi i njihovi prekurzori, izuzev kad su namijenjeni za svrhe koje nisu zabranjene ovom konvencijom, tako dugo dok su tipovi i količine u skladu s tim svrhama; (b) Vojna oprema i uređaji, posebno dizajnirani da izazovu smrtnu ili drugu ozljedu otrovnim svojstvima tih bojnih otrova specificirani su u podparagrafu, koji bi bili objavljeni kao rezultat upotrebe takve vojne opreme i uređaja; (c) bilo koja oprema specijalno namijenjena za direktnu upotrebu vojne opreme i uređaja koji su specificirani u podparagrafu (b.)."

Republika Hrvatska je pristupila Konvenciji u travnju 1995., a potom je osnovano i nacionalno povjerenstvo. Predstavnici RH sudjeluju u tečajevima, seminarima i vježbama sukladno Konvenciji.

Izvor

uredi

Vidi još

uredi