kota (franc. cote < srednjovj. lat. quota < lat. quota [pars]: pojedinačni [dio]), broj kojim se na zemljovidima označava visina neke točke iznad morske razine; općenito, okomita udaljenost točke na površini tla od određene referentne plohe. Kote terena ispod morske razine (u depresijama) nose negativan predznak, dok se dubine mora ili jezera (t.zv. kote dubina) iskazuju pozitivnima. Kota izohipse označava nadmorsku visinu izohipse.

Vanjske povezniceUredi