Topografska karta

Topografska karta (ili mjestopisni zemljovid[1]) je geografska karta s velikim brojem informacija o mjesnim prilikama prikazanog područja, koje se odnose na naselja, prometnice, vode, vegetaciju, oblike reljefa Zemlje i granice teritorijalnih područja, sve dopunjeno opisom karte. To su karte na kojima su svi topografski ili općegeografski objekti (reljef, vode, vegetacija, naselja, prometnice i područja) prikazani s jednakom važnošću. Topografske karte jesu kartografski prikazi proizišli iz točne i cjelovite izmjere topografskih objekata.

Topografska karta

IzvoriUredi

  1. Miljenko Lapaine, Karta i/ili zemljovid?, Kartografija i geoinformacije, Vol. 1 No. 1, 2002.