Krajobraz

Krajobraz znači određeno područje, viđeno ljudskim okom, čija je narav rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika.

Europska konvencija o krajobrazima - European landscape convention (u nas krivo prevedena kao "Konvencija o europskim krajobrazima") usvojena je u Strasbourgu 19. srpnja 2000. godine. Konvencija za ci­ljeve ima promicati zaštitu krajobraza, uprav­lja­nje i planira­nje te organizirati europsku surad­nju o pita­njima krajobraza.

Hrvatski sabor potvrdio je Konvenciju Zakonom o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima (NN br. 144/02), donesenim na sjednici 19. rujna 2002. godine.

Krajobrazna politikaUredi

Krajobrazna politika znači odnos nadležnih javnih vlasti kojim ove izražavaju opća načela, strategije i smjernice koje omogućuju poduzimanje određenih mjera s ciljem zaštite, upravljanja i planiranja krajobraza;

Cilj kvalitete krajobrazaUredi

Cilj kvalitete krajobraza znači, za određeni krajobraz, stav nadležnih javnih vlasti kojom izražavaju težnje javnosti u pogledu značajki krajobraza iz njihovog neposrednog okruženja;

Zaštita krajobrazaUredi

Zaštita krajobraza znači djelovanje, u cilju zaštite i održavanja značajnih ili karakterističnih obilježja takvog krajobraza, što se opravdava njegovom vrijednošću kao baštine, a koja je proizašla iz prirodne konfiguracije i/ili ljudske aktivnosti;

Upravljanje krajobrazomUredi

Upravljanje krajobrazom znači djelovanje, sa stajališta održivog razvoja, radi osiguranja redovite brige o krajobrazu, s ciljem vođenja i usklađenja promjena nastalih uslijed socijalnih, gospodarskih procesa i procesa u okolišu;

Planiranje krajobrazaUredi

Planiranje krajobraza znači djelovanje uvelike usmjereno na budućnost, s ciljem unapređenja, obnove ili stvaranja krajobraza.


Povezani članciUredi

IzvoriUredi

  Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Vidjeti dopusnicu Ministarstva kulture za Wikipediju na hrvatskome jeziku.