Ksantin je kemijski spoj koji spada u skupinu purinski baza, te se nalazi u ljudskom tijelu kao produkt razgradnje purina. Brojna stimulirajuća sredstva kao što su npr. kofein i teobromin su derivati ksantina.

Kemijska formula ksantina

Ksantin je produkt razgradnje purina, te nastaje na tri načina:

Ksantina u tijelu čovjeka se dalje djelovanje enzima ksantina oksidaze pretvara u uričnu kiselinu.

Nedostatak ksantine oksidaze ili ksantinurija je rijetki genetički poremećaj kod koje oboljeli imaju povećanu količinu ksantina u krvi i mokraći.