Otvori glavni izbornik

Kulon

izvedena jedinica SI sustava za električni naboj

DefinicijaUredi

Jedan kulon je količina električnog naboja koju prenese električna struja od jednog ampera protječući jednu sekundu.

 

ObrazloženjeUredi

Kulon je i jedinica za električni tok (pogledaj Gaussov zakon).

U suštini se kulon može definirati pojmovima naboja elektrona ili elementarnog naboja. Otkako su Josephsonova konstanta (CIPM (1988) preporuka 1, PV 56; 19) i von Klitzingova konstanta (CIPM (1988) preporuka 2, PV 56; 20) dane kao konvencionalne vrijednosti (KJ ≡ 4,835 979·1014 Hz/V i RK ≡ 2,5812807·104 Ω), moguće je kombinacijom njihovih vrijednosti formirati alternativnu (još nije službeno potvrđena) definiciju kulona. Kulon je tada jednak točno 6,24150962915265·1018 elementarnih naboja.

PretvorbaUredi

  • Jedan mol elektrona (približno 6,022·1023, ili Avogadrov broj) je poznat kao faradej (odnosno −1 faradej, budući da elektroni imaju negativni naboj). Jedan faradej je jednak 96,4853415 kC (Faradejeva konstanta). U izrazu s Avogadrovim brojem (NA), jedan kulon je približno jednak 1,036 · NA ·10−5 elementarnog naboja.
  • Jedan amper·sat (Ah) = 3600 C
  • Elementarni naboj iznosi približno 160,2176 zC.

PogledajUredi