Kurija Mihalović u Feričancima

Kurija Mihalović je dvorac u Feričancima na istoku Hrvatske.

Građevina je jednokatna. Građena je u kasnobarokno-klasicističkom stilu. Ova vlastelinska kurija obitelji Mihalovića građena je u dvama navratima. Prva je gradnja bila 1793. i 1794. godine. Nakon 1845. godine kurija je obnovljena i dograđena.

Kuriju je dao podići Ivan Karlo Mihalović, unuk Dimitrija Mihalovića.

Dvorac se planira obnoviti. 2007. je predložen za zaštićenu turističku cjelinu.[1]

IzvoriUredi