Kvantna elektrodinamika

fizikalna teorija koja opisuje elektromagnetsku silu

Kvantna elektrodinamika (ili kraće QED od engl. quantum electrodynamics) fizikalna je teorija koja daje relativistički kvantnomehanički opis elektromagnetizma. U kvantnoj elektrodinamici se sve pojave u kojima sudjeluju električki nabijene čestice matematički opisuju razmjenom fotona, što se može prikazati Feynmanovim dijagramima.

Sila između elektrona nastaje zbog razmjene fotona
Kvantna fizika
Schrödinger cat.png


Uvod u...

Matematička formulacija...

Vidi jošUredi


  Nedovršeni članak Kvantna elektrodinamika koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.