Kvantna elektrodinamika

fizikalna teorija koja opisuje elektromagnetsku silu

Kvantna elektrodinamika (ili kraće QED od eng. quantum electrodynamics) fizikalna je teorija koja daje relativistički kvantnomehanički opis elektromagnetizma. U kvantnoj elektrodinamici se sve pojave u kojima sudjeluju električki nabijene čestice matematički opisuju razmjenom fotona, što se može prikazati Feynmanovim dijagramima.

Sila između elektrona nastaje zbog razmjene fotona
Kvantna fizika


Uvod u kvantnu mehaniku

Matematička formulacija kvantne mehanike

Vidi još

uredi
Nedovršeni članak Kvantna elektrodinamika koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.