Lateralni ravni mišić

Lateralni ravni mišić (lat. musculus rectus lateralis) je mišić oka. Lateralni ravni mišić pripada skupini mišića oka, točnije mišića pokretača očne jabnučice. Lateralni ravni mišić inervira živac odmicač (lat. abducens). Lateralni ravni mišić odmiče (abducira) oči.

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)
5 - Lateralni ravni mišić

Polazište i hvatište uredi

Mišić polazi sa Zinnijevog prstena i hvata se za lateralni dio bjeloočnice oka, 7 mm od limbusa (granica na prednjoj strani oka, gdje rožnica oka prelazi u bjeloočnicu).